saltshaker
وقتی نمک زیادی مصرف می کنید و سیگاری نیز هستید پس خود را برای ابتلا به روماتیسم مفصلی آماده کنید.

محققان می گویند مصرف زیاد نمک می تواند احتمال بروز روماتیسم مفصلی در افراد سیگاری را دو برابر کند.

این بررسی که در سوئد انجام شده نتیجه مطالعه بر روی ۳۸۶ فرد است که عادات تغذیه آنها قبل از ابتلا به روماتیسم مفصلی مورد مطالعه قرار گرفته است. آنان دریافتند که در افراد تحت مطالعه هیچ ارتباطی بین مصرف زیاد نمک و بروز روماتیسم مفصلی وجود ندارد ولی در افرادی که سیگاری بودند مصرف زیاد نمک موجب ریسک دو برابری در بروز بیماری روماتیسم مفصلی شده بود.

همچنین بروز بیماری روماتیسم مفصلی در افراد سیگاری تا زمانی که میزان دریافت سدیم آنها از طریق مصرف نمک کم باشد زیاد نیست. بنابراین مشاهده می شود که مصرف همزمان نمک و سیگار می تواند در ایجاد علائم روماتیسم مفصلی نقش مهمی داشته باشد.

مطالعات قبلی نشان داده است که مصرف میوه و سبزیجات می تواند موجب کاهش بروز روماتیسم مفصلی و مصرف پروتئین، گوشت قرمز و ماهی کم چرب می تواند موجب افزایش آن شود و این ارتباط ممکن است به علت محتوای نمک این مواد غذایی باشد.

مهر،