close-up of a colorful medication  and insulin syringe on white background

داروی  Xultophyساخت شرکت نوو نوردیسک که مخلوط انسولین degludec و داروی  liraglutideمی باشد برای عرضه در انگلستان بمنظور کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که با داروها و روشهای موجود قادر به کنترل قند خون خود نمی باشند، تایید شد.

 Xultophyبرای یکبار تزریق  در روز بمنظور کاهش قند خون و وزن بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 طراحی شده است.  این دارو از ترکیب  Victozaیا  liraglutideکه یک آگونیست گیرنده  GLP-1 است با  Tresibaیاانسولین  degludecکه یک انسولین طولانی اثر می باشد، ساخته شده است.

این دارو برای استفاده در اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر سال 2014 تایید شد، سوئیس اولین کشوری بود که مصرف این دارو در آن در ماه ژانویه سال 2015 تصویب گردید و از آن زمان در آلمان نیز راه اندازی شد.

نتایج مرحله ی آخر کارآزمایی این دارو که در نشست انجمن دیابت آمریکا در 7 ژوئن ارائه گردید، کاهش 1.8درصدی میزان HbA1c را در بیمارانی که IDegLira یا Xultophy دریافت کرده بودند، نشان می دهد. این نتایج با نتایج HbA1c بیمارانی که انسولین  Lantus دریافت کرده بودند و متوسط کاهش میزان HbA1cآنها ​​1.1 درصد بود، مقایسه شد.

در گروه  IDegLira، بیماران به طورمتوسط ​​سه پوند (1.4 کیلوگرم) از وزن خود را از دست دادند درحالیکه بیماران گروهLantus به طور متوسط چهار پوند (1.8 کیلوگرم) اضافه وزن یافتند.

پروفسور John Buseاز دانشکده پزشکی دانشگاه کارولینای شمالی توضیح می دهد: نتایج درمان با IDegLira می تواند امید بخش بیمارانی که در حال حاضر قادر به کنترل بیماری خود با انسولین بازال نیستند، باشد.

میانگین HbA1cدر بیمارانIDegLira در پایان کارآزمایی6.6 درصد بود در حالیکه این بیماران توانستند کاهش وزن تجربه کنند، همچنین به طور قابل توجهی نسبت به بیمارانی که از دوزهای بالاتر انسولین گلارژین استفاده می کردند کمتر با خطر هایپوگلایسمی روبرو بودند.

بیماران واجد شرایط برای درمانباXultophy کسانی هستند که قند خون آنها از طریق داروهای خوراکی کاهنده  قند خون به تنهایی و یا در ترکیب با انسولین بازال بطور مناسب کنترل نمی شود

منبع : diabetestma.org