Research

آزمایش خون تجربی مبتنی برDNA به نامVirScan می تواند چگونگی تاثیر عفونت های ویروسی را بر بیماریهای خودایمنی از جمله دیابت نوع 1 آشکار نماید.

آزمایش خون VirScan، توسط George Xu  و همکارانش ابداع گردید این آزمایش می تواند سابقه ی ابتلا فرد به عفونتهای ویروسی را از طریق یک آزمایش خون نشان دهد. این تجزیه و تحلیل به کمتر از یک قطره خون نیاز داشته و می تواند آنتی بادی های ضد 206 گونه ی ویروسی شناخته شده را که قادر به آلوده نمودن انسان هستند، غربالگری نماید.

از آنجائیکه سیستم ایمنی بدن سالها پس از ابتلا به عفونت ویروسی، آنتی بادی تولید می کند VirScan  می تواند با استفاده از این آنتی بادی ها تقریبا هر عفونت ویروسی را که فرد با آن روبرو شده است، شناسایی کند. متخصصان معتقدند این آزمایش می تواند دیدگاه های جدیدی درباره ی چگونگی ابتلا فرد به دیابت نوع 1، برخی سرطانها، مالتیپل اسکلروز و دیگر بیماری های خود ایمنی ایجاد نماید.

نتایج این مطالعه در مجله Scienceمنتشر شده است، دکتر Xuو همکاران گزارش کردند که آزمایش های اولیه بر روی 569 نفر از ایالات متحده، پرو، تایلند و آفریقای جنوبی به طور متوسط 10 گونه را در هر فرد شناسایی کرده است. در این گزارش آمده است دست کم دو نفر به 84 گونه ی ویروسی آلوده بوده اند.

محققان مشاهده کردند که افراد مبتلا بهHIV دارای آنتی بادیهایی برعلیه تعداد بیشتری از گونه های ویروسی بودند، در حالی که برخی از ویروس ها در بزرگسالان نسبت به کودکان رایج تر می باشند.

Stephen Elledge، استاد ژنتیک و پزشکی در دانشکده ی پزشکی بریگهام و بیمارستان زنان و دانشگاه هاروارد و مدیر توسعه ی آزمایش  VirScanمی گوید: هزینه ی این آزمایش برای هر نمونه ی خونی تنها 25 دلار می باشداین قیمت با عرضه ی تجاری این تست می تواند افزایش یابد.

این ابزار بازخورد مثبتی  از طرف جامعه علمی دریافت کرده است، Ian Lipkinاستاد اپیدمیولوژی و مدیر مرکز عفونت و مصونیت در دانشگاه کلمبیا می گوید: این رویکرد بسیار هوشمندانه و نشان دهنده ی قدرت فن آوری است و این پتانسیل را دارد که نشان دهد مردم به تازگی و یا سال ها قبل با چه انواعی از ویروس ها مواجه شده اند، بنابراین، یک ابزار تحقیقاتی جدید و قدرتمند محسوب می شود.

منبع : diabetestma.org