Manujet (1)

ست منیوجت تری یکی از ست های جراحی است که از آن جهت ونتیلیشن دستی استفاده می شود. در ادامه این مطلب از وبسایت دکترسلام تصاویری از این نوع ست و کاربرد آن در جراحی را مشاهده خواهید کرد.

Manujet (12)

Manujet (13)

Manujet (1)

Manujet (2)

Manujet (3)

Manujet (4)

Manujet (5)

Manujet (6)

Manujet (7)

Manujet (8)

Manujet (9)

Manujet (10)

Manujet (11)