dieting-while-dating-600x479

 

رژیم غذایی کم کربوهیدرات، کربوهیدرات بالا، پروتئین یا محدودیت شدید می تواند به سلامت شما آسیب برساند. برای کاهش چربی بدن، و از دست دادن وزن، شما نیاز به تغییر در غذا خوردن و افزایش فعالیت بدنی دارید. وقتی چاق هستیم بروز اختلالات مرتبط با چاقی مانند بیماری عروق کرونر قلب و دیابت نیز در حال افزایش است.

DWDمخفف Dieting While Dating واژه جدیدی در علم است که بر پایه ی

مطالعات انجام شده در دانشگاه کارولینای شمالی و نیز تگزاس در آوستین پدیدار شده است.

کاهش وزن همواره به معنای بهتر شدن روابط شما نیست و ممکن است اثر عکس نیز داشته

باشد.

در این مطالعات محققین زوج های بسیاری را پس از کاهش وزن حداقل ۶۰ پوندی در یکی

از طرفین بررسی کردند .

اغلب زوج ها عنوان نمودند که کاهش وزن سبب بهبود رابطه آن ها شده است مخصوصا به این

دلیل که اکنون می توانند آزادانه در باره ی عادات غذایی سالم صحبت کنند .

ولی برخی از زوج ها ناراحت بودند و علت ناراحتی شان بیشتر به این خاطر بود که طرف

مقابل در حین کاهش وزن تشویق و حمایتش نکرده است.

همچنین در برخی زوج ها علت ناراحتی فردی که وزنش تغییر نکرده ، حسادت و یا ترس از

بهتر شدن وضعیت فرد مقابل و جابجا شدن قدرت در رابطه عنوان شده است.

بنابر این زمانی که شما در رابطه با کسی به سر می برید ، کاهش وزن یک مساله شخصی

نیست و این مساله بر روی هر دو نفر تاثیر خواهد گذاشت.پس هنگامیکه تصمیم به کاهش وزن

و غذا خوردن سالم می گیرید حتما این مساله را با طرف مقابل خود در میان بگذارید. از وی

بخواهید که شما را حمایت کنید و برایتان پاداش در نظر بگیرد و اگر طرف مقابل شما

تصمیم به این کار گرفت وی را تشویق کنید.

همچنین چنانچه تصمیم به زندگی سالم و کاهش وزن گرفتید ولی طرف مقابل شما مشوق نبود و

شما را به کنار گذاشتن تشویق نمود، بر اراده خود مصمم باشید و به اهداف خود پایبند بمانید!

چنین فردی خوبی شما را نمی خواهد !

منبع- دکتر باقری