cephalogram (1)

دستگاه سفالوگراف نوعی دستگاه تصویر برداری است که برای سفالومتری مورد استفاده قرار گرفته وقبل ازعمل ارتوپدی تجویز میگردد.این دستگاه در انواع مختلف کاربرد های مختلف دارد. در ادامه تصاویری از این دستگاه را مشاهده نمایید.

cephalogram (2)

cephalogram (3)

cephalogram (4)

cephalogram (5)

cephalogram (6)

cephalogram (7)

cephalogram (8)

cephalogram (9)

cephalogram (10)

cephalogram (11)

cephalogram (12)

cephalogram (13)

cephalogram (14)

cephalogram (15)