سه راهی آنژیوکت نوعی سه راهی است که باعث می شود تا چند مایع همزمان و هرکدام از یک منبع به بدن تزریق شود. در ادامه مطلب عکس هایی از انواع این سه راهی ها مشاهده خواهید کرد.

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

Three Way Stopcock (2)

Three Way Stopcock (3)

Three Way Stopcock (4)

Three Way Stopcock (5)

Three Way Stopcock (6)

Three Way Stopcock (7)

Three Way Stopcock (8)

Three Way Stopcock (9)

Three Way Stopcock (10)

Three Way Stopcock (11)

Three Way Stopcock (12)

Three Way Stopcock (13)

Three Way Stopcock (14)

Three Way Stopcock (15)