pills-medicine

منبع عمده اطلاعات پزشک و بیمار درباره دارو ها به دارو های صنعتی دارو سازانی که آنها را تهیه و برای درمان وارد بازار کرده اند ، وابسته است شرکتهای دارویی شدیداً تمایل دارند که مصرف محصولاتشان را در حد بالای ممکن حفظ کنند ؛ درست مانند یک هنرمند مشهوری که از مدرسه پزشکی شمال شرقی عازم کار می شود . بازار یابهای آسپرین دعا می کنند که شما دچار سردرد شوید . شرکتهای دارویی شیفته نوع بشر نیستند ؛ آنها در جهان ، قدرتمندترین و پر منفعت ترین ها هستند .
طبیعاتاً ، شرکتها در فروش محصولات خود بر منافع و عدم خطر آنها تاکید و عمل می کنند و پیامهایشان به طور قوی و موثری مطرح می شود ، به گونه ای که نه تعدادی ازپزشکان از خطر های درمان دارویی اطلاع دارند ، و نه راه درمان دیگری در ارتباط با شکلهای عمومی بیماریها پیشنهاد می کنند .
تا هنگامی که اعتماد پزشکان بر دارو ها بر اساس اطلاعاتی است که شرکتهای دارویی ارائه می دهند ، وظیفه دولت است که سیاست محافظت از امکان افزایش صنعت دارویی را فراهم کند . انجمن غذایی دارویی خبره ترین سازمان در نوع خود نسبت به داروهای جدید در جهان است ، که می تواند به دارو های جدید ، گسترش آگاهی درباره دارو های مورد مصرف ، کنترل آگهی ها و مراقبت های صنعتی کمک کند . به هر حال ،  تاثیرش به وسیله اقدامات سیاسی تحت حمتیت واقع شده ، و درطول جنگهای مشروعی که در پی هم می آمدند ، موقعی مثمر ثمر تر است که مورد کنترل سودمند محصولات تلاش کند .
بر خلاف کشور هایی مانند نروژ، انجمن غذایی دارویی اجازه نمی دهد تا قضاوتهایش به سئوالاتی که بر اساس نیازمندیهای دارویی به وجود می آید ، وابسته باشد . سئوالی که عامل موثر را به وجود می آورد ؟ حتماً این سئوال هم مشکل است وقتی که بعضی از آزمایشگاهها به طور مرتب با تحقیقاتی با نتایج اشتباه و گمراه کننده ، برخورد می کنند . با این وجود ، انجمن غذایی دارویی با حمایت آمرایکاییها ازبعضی از بدترین تجارب دارو های هلاکت بار در اروپا  حمایت کردهداست . به تالیدومید، که مسئول هزاران نوزاد ناهنجار است هرگز درآمریکا اجازه داده نشد به همین شکل ارالدین یک داروی قلبی بود که هزاران نفر را در بریتانیا ، در اواسط 1970 فلج کرد . بسیاری از بیشترین تدارکهای مشکوک قابل دسترس دربریتانیا و اروپا در ایالت متحده آمریکا قابل دسترس نیستند . متاسفانه ، انجمن غذایی دارویی نمی تواند فعالیتهای صادراتیس شرکت های دارویی آمریکایی را کنترل کند ؛ دارو ها زمینه خطر ناکی برای مردم آمریکا که فروشنده خارجی هستند به وجود می آورد ، جایی که آیین نامه دارویی ، کمتر روی آنها موثر است .