acupuncture

طب سوزنی ( روش چینی ها که با فرو کردن سوزن در بدن انجام می شود ) شامل تحریک های نقطه های ویژه بدن با سوزنهای ظریف ، به ترتیبی که تحریک کننده است یا مانع واکنش دستگاههای بدن می شود ، چینی ها طب سوزنی را بیشتر برای کاهش درد عمل جراحی استفاده می کنند . جانشینهای جدید برای سوزنهای ظریف که به طور تصادفی معمولا آزار دهنده هم نیستند ، شامل تحریک الکتریکی ، حرارت و فشار انگشتان روی نقطه های مورد درمان است .
روش فشار با انگشتان می تواند برای دردهایی مانندگوش درد مفید باشد . طب سوزنی برای درمان طیف گسترده ای از بیماریها و درد ها ، از درد های مزمن گرفته تا بی نظمی های متابولیسمی ، با وجود معالجات گوناگون ارائه شده از جانب متخصصان ماساژ ، هنوز هم استفاده می شود .
پزشکان چینی که طب سوزنی را توسعه دادند ، آن رابه عنوان یک راه تأمین توازن بدن دانستند و از آن برای تهدید سلامتی بدن استفاده کردند . متخصصان ماساژ غربی تمایل دارند که آن را به عنوان راهی برای کاهش علائم مرض ، غیر مطلوب معرفی کنند. فایده طب سوزنی آن است که اگر سوزنها استریل شده باشد ، پیامدی منفی برای بیمار ندارد ، اما برای همه موثر نیست و از همه بدتر اینکه پس از مدت کوتاهی، علائم بیماری که بیمار به منظور مداوای آن به طب سوزنی روی آورده بود دوباره مشاهده می شود.