Food-addiction-1

مشکل دارو های روزانه، به هر حال یک امر گستر ده ای است .  پیامد های سوئ به علت کمیت و اختلاف واکنشهای افراد ، گوناگون و مشکل هستند . شواهدی وجود دارد که نشان می دهد مردم به قابل ملاحظه ای در مقابل پاره ای اعتیاد ها عکس العملهای گوناگونی دارند . دانشمندان و صنایع غذایی و افرادی که در این زمینه فعالیتهای مبارزاتی را علیه افزایش اعتیاد های خوراکی در میان مردم شروع کرده اند ، آنها را برای رسیدن به یک ایمنی مورد بررسی قرار داده اند .
در این زمینه آنها شباهت چشمگیری با اداره کنندگان و بنگاههای دارویی دارند که تا اندازه ای تعجب آور می نماید . وقتی شما اطلاع پیدا می کنید که سازندگان دارو اغلب همان شرکتهایی هستند  که دارو های دام پزشکی را می سازند ، که آلوده کننده گوشت و ناخوشیهایی که زمین و محصول را الوده می کند و دامنه گسترده استعمال مواد شیمیایی هردو به عنوان اعتیاد ها و روند های مداخله کننده در صنایع غذای هستند . غذایی که انها به عنوان غذای طبیعی ، مطبوع و مناسب به ما ارائه می دهند ، باید به هر حال ، با نوعی تردید به ان نگاه کرد ؛ اگر ما به سلامتی خود و خانوادمان تمایل  باشیم
برای اغلب مردم ، داروئ های محرک ، دستورات روزانه ای هستند که به عنوان یک فنجان چای به هنگام خواب یا قهوه با شکر یا قند یا یک شکلات در شب مصرف می شوند . تئوپرومین و تئوفیلین دارو هایی کافئینی  شکل هستند که در چای و شکلات یافت می شوند و از محرکهای اعتیاد آور ملایم هستند . کافئین در قهوه ،چای ، کوکا و کولا یافت می شود . فروشگاهها آنها را همچنین به عنوان تقویت کننده و رها کننده درد ارائه می دهند . کافئین یک محرکی است  که به هوشیاری و بیداری کمک می کند ، معتادان ، روزانه پنج فنجان یا بیشتر قهوه می نوشند . آنها قادرند فشار بیماریها را توسعه دهند . خواه این مصرف به طور مستقیم با مصرف کافئین باشد یا اینکه تابع وضعیتهایی باشد که درمرحله بعد گرایش فرد را به سمت دارو فراهم کند ، کاملاً روشن نیست . کافئین در اشخاص افراد اغلب باعث می شود که از بی خوابی رنج ببریند ، اگر آنها در شب عادت به نوشیدن قهوه داشته باشند .