Girl hand stop smoking in Ashtray

یکی از پیامد های جانبی چای و قهوه آن است که آنها فعالیت ادراری را افزایش می دهند به طوری که باعث کاهش آب بدن می شوند . بسیاری از نوشندگان چای همچنین با دفع آب بیشتر ممکن است واکنشی در مقابل این کاهش آب نشان دهند . اگر آنها از تخلیه ادرار مکرر جلوگیری کنند ممکن است مشکلات وخیم تر و پیچیده تری همراه با فشار خون را به دنبال داشته باشند .

نیکوتین یکی ازخطر ناک ترین دارو هایی است که امروزه به طور گستر ده ای استفاده می شود . استعمال دخانیات از عوامل موثر در مرگ و میر های غیر قابل اجتناب در ایالت متحده تشخیص داده شده است . این آمار بر طبق گزارش مراکز کنترل مرگ و میر در آمریکا ، در سال 1984 به 6/15 درصد می رسد ، که این آمار در کل مرگ 320515 نفر را مربوط به سیگار کشیدن می داند . در دهه های گذشته ، سه تن از روسای کمیته ها  به طور جداگانه ای حکم به تحریم تنباکو داده اند . متاسفانه ، به علت ازدیاد معتادان و واهمه از مالیاتی که آنها به وجود می آورند ، هیچ دولتی قادر به برداشتن گام منطقی در این راه نیست . سیگاریها ، خودشان و دیگران را در معرض خطر احتمالی سرطان ریه و قلب و امراض تنفسی قرار می دهند . استعمال دخانیات همچنین احتمال خطر سر طانهای کبد ، لوزالمعده و دهانه رحم را افزایش می دهد . در ارتباط با این شرایط و قطع پاهای آسیب دیده به واسطه اثر های دخانیات روی رگهای خونی ، خون ریزی های ممتد ، این مطلب  مورد توجه مراکز بهداشت ممالک جهان است . به علت روشن شدن سایه شوم این بلا در غرب و ترک سیگار ، شر کتهای تولید سیگار ،صادرات خودشان را به جهان سوم ، جایی که تعلیم و تربیت بهداشتی به طو عملی گسترش نیافته است ، افزایش داده اند . نتایج ، تماماً قابل پیش بینی است و مانند بیشتر رفتار های دارویی خیلی سودمند هم هست .
پیامدهای بدنی نیکوتین که معتادان را به دام انداخته و برای آنها مشکلاتی را در زمینه ترک سیگار فراهم می آورد . نیکوتین تنها دارویی است که دهر دو عمل آرامش بخش و تحریک را پدید می آورد و در حالی به هوشیاری کمک می کند که باعث کاهش اضطراب و خستگی می شود . درقدرتمندی دارو جای تردید نیست زیرا بسیاری از معتادان شدید به سیگار در معرض اعتیاد به هروئین هم قرار دارند .
الکل ، کشنده دیگری است اگرچه تا حدی تسکین دهنده است . پذیرفته شده است که الکل در ایالات متحده سالانه جان صد تا دویست هزار نفر را می گیرد . و این درحالی است که ما هر سال بیشتر از سال پیش آن  را می نوشیم. بیشتر مردم از پیامد های مستقیم و طولانی مسمومیت الکل و سر طانهای کبد مرده اند . الکل در بدن از پیامد های درجه دومی نیز بر خوردار است از جمله : کم شدن آب بدن به علت تحریک بیش از حدکلیه ها و تزاحم جذی ویتامینهای غذایی. متابولیسم الکل جدا از فشاری که می تواند بر کبد وارد کند و حالات خماری که به وجود بیاوردی ، کبد به واسطه الکل و سایر مواد سمی که ازراه نوشیدنیها ظاهر می شود ، فشار موقتی زیادی را باید تحمل کند .
الکل از کار گیرنده های عصبی جلوگیری می کند و توانایی نیرو های ذهنی را تقلیل داده ، بر روی درستکاری و تعصب ویژه ما تاثیر دارد . یکی از نیرو های باز دارنده اضطراب است ؛ الکل در ما اندکی گستاخی پدید می آورد به گونه ای که تصور می کنیم که ما می توانیم کارها را از آنچه که هست بهتر انجام دهیم ، باعث از بین رفتن نگرانی ما درباره چگونگی یا نتایج کارها می شود. اگر چه ممکن است در آن موقع  متوجه نباشیم اما در اصل قوه تشخیص از بین رفته ، تعادل در حرکتهی ما برهم می خورد . این خود یکی از عوامل بروز تصادفات در جاده هاست . الکل همچنین می تواند با تنزل دادن موانع اجتماعی که به طور طبیعی کنترل کننده غرایز جنسی است ، باعث شود که آزادانه دست به تجاوز کاری و رفتار های سوء جنسی بزنند . در کل ، الکل ،   اگر چه استعمالش به طور ملی در پاره ای جوامع پذیرفته شده  و تشویق می شود اما آسیب آن کمتر از ماری جوانا نیست که استعمال آن ممنوع شده است .