deppress

دارو هایی که پزشکان بیشتر اوقات برای افسردگی تجویز می کنند از دو گروه اصلی تشکیل می شوند : ضد افسردگی ها و ترانکولیزر ها .  .  ترانکولیزرها  و قرصهای خواب آور  اغلب برای مردم افسرده تجویز می شود ، ولی آنها بعضی اوقات وضعیت وخیم تری را هم به وجود می آورند . پیشگیری از غصه و غم با چنین دارو هایی اغلب دوره غم و غصه و مداخله گرها را برای بهبودی طبیعی طولانی تر می کند؛ با این وجود ترانکولیزرها، ممکن است در دوره بسیار کوتاهی برای کمک به شخص مایوس برای تسلط در مراسم یا جاهای دیگر مفید باشد . دارو های  دسته اول فهرست زیر ضد افسردگی هستند . آنها دو نوع عمده دارند ، با اثر های جانبی متفاوت : تری سیکلیک ضد افسردگی و داروهای مربوط به آنها، monoamine oxidase  inhibitors هستند و سومین دارو Lithium یک سم معدنی با اثر های متفاوت است .

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت