depression

وقتی که افسردگی ، قسمتی از الگوی ناشی از حالت روشهای جاری افزایش تحریک و دیوانگی است ، لیتیوم معدنی ممکن است تجویز شود؛ بعضی اوقات می تواند بازدارنده باشد، اما نمی تواند درمان کند . از آن در مواقعی  استفاده ی شود که جنون یا مراحل دیوانگی پیشرفت نکرده باشد به امید اینکه جلوی شروع افسردی را بگیرد . تمرکز دارو  در خون باید ارزیابی شود  زیرا لیتیوم یک فرص معدنی است ؛ آزمایش خون حداقل هر ماه یک مرتبه باید انجام گیرد . اضافه مصرف اندازه آن می تواند بیهوشی و مرگ را به دنبال داشته باشد . اثر های جانبی آن شامل مشکلات معده ای ، اشتهای زیاد و افزایش وزن است . مسمومیت ، ارزش ، سرگیجه  و بیحالی از جمله پیامد های افزایش میزان مصرف آن است . همچنین نشانه هایی از تغییرات هورمونی و کلیه ای به همراه علائم متابولیسمی شدید پدید می آید .

Lithium carbonate ( Fskane , Lithane , lithobid ) , lithium citrate ( cibalith – s