stress

هیجان می تواند مزمن عمومی باشد ، احساس همیشگی از ترس همیشگی و بیمناکی می تواندبه شکل حادی صورت گیرد که به طور همزمان یا در پاسخ به حوادث خاص اتفاق می افتد . هیجان حاد ، حاصل حمله های ناگهانی است . علائم آن شامل لرزش ، تپش سریع ضربان قلب ، درد سینه ،  سر گیجه ، ضعف ، مشکلات تنفسی ، عرق کردن ، رعشه ، گرفتگی و ضعف در رانها .افراد بسیاری که علائم این نوع بیماری را تجربه کرده اند ، معتقدند که  مرگ آنها به واسطه حمله قالب بوده است . زیرا که شدت ترس ، فشاری را به قلب وارد می آورد . حمله های ناگهانی  می تواند مشکلات قلب را به وجود آورد ، اما نگرانی در مورد قلب تنها سطح هیجان و بد تر ساختن موضوع را افزایش خواهد داشت . با وجود تمام این مشکلات شما باید یا  بگیرید که چطور سطح  هیجان خود را کاهش دهید . هیجان همواره هنگامی رخ می دهد که در موقعیتهای خاص یا دچار ترس بی مورد و غیر منطقی و نمونه هایی از مناظر باشید . اگر شما از عنکبوتها ، گربه ها ، مارها یا اجسام کوچکی که با آنها مواجه می شوید می ترسید ، این ترس شما بی مورد است . نوع متداول ترس بی مورد ترسی است که با حمله های ناگهانی در اماکن عمومی یا هر مکانی خارج از خانه به وقوع می پیوندد . claustrophobia ترس از در جایی گیر کردن همچنان عمومیت دارد که ممکن است به عنوان ترس هواپیما ، آسانسور ، راهرو های زیر زمینی یا در گیری در نوعی ملاقات یا موقعیتهای دیگری که خلاصی سریع از آنها امری مشکل باشد به وقوع می پیوندد .
وسواس و اضطراب ، شکلهایی از پذیرش اضطراب شدید هستند . آنها مربوط به تکرار و احتیاج غیر منطقی به بعضی از شکلهای عمل خاص است که نوع عمومی آن شستن دستهاست . کسی که به آن مبتلا باشد ممکن است دستهایش را بشوید یا قفل در خانه را هنگام بیرون رفتن چند بار کنترل کند یا کار های عادی دیگری را در طول روز چند بار انجام دهد ؛ اگر در اجرای آن موفق نباشند آنا در حد زیادی هیجان زده می شوند .
عصبانی شدن واژه معمولی است  که درمان کنندگان حرفه ای برای این شکلات استفاده می کنند آنها همه جنبه های مشکل عمومی را بیشتر از فشار احساساتی می دانند ، مراحل تجربه شده غیر مطلوب از جانب بیماران از تغییرات هورمونی ایجاد شده به وسیله فشار آشکار می شود تند شدن ضربان قلب برای نمونه قسمتی از الگوی برهم کنشی » جنگ یا گریز « است اما خطر آفرینی آن و غیر خوشایندی آن با پاسخ هایی از ترس ، سرعت خاص ، تنفس کوتاهی که با برهم زندن تعادل ترکیب مواد شیمیایی خون و فراورده های ضعف ، تنگی نفس و سایر علائمی مثل درد سینه همراه است ترکیب می شوند . علائم اغلب در زمانهای گوناگون شروع می شوند – برای مثال این حالت ممکن است بعد از تغییر شغل ، در جریا ن یا بعد از دوره ای از مشکلات در خاواده یا در کار پدید آید . خستگی مفرط و علائم فشار اقلیت پذیرش افسردگی را افزایش می دهد