567785_toothbrush_holder

محل مناسب برای قراردادن مسواک کجاست و چگونه می توان آن را از انواع آلودگی ها محافظت کرد؟

محققان دانشگاه کوینیپیاک آمریکا به تازگی در یک مطالعه مسواک های دانشجویان مقیم خوابگاه را که دست کم هر ۹ نفر از یک حمام مشترک استفاده می کردند، تجزیه و تحلیل کردند.
محققان متوجه شدند که ۶۰ درصد از این مسواک ها به ماده مدفوعی آلوده هستند.
به گفته محققان، این مطالعه همچنین نشان داد در دانشجویانی که هر کدام یک حمام برای خود داشتند نیز احتمال چسبیدن ذرات ریز مولکول های مدفوع خودشان به دهان آنها وجود دارد اما ماده مدفوعی خود شخص نگرانی، کمتری ایجاد می کند.
لوران آبر از دانشگاه کوینیپاک در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: نگرانی اصلی وجود ماده مدفوعی خود شخص بر روی مسواکش نیست بلکه نگرانی چسبیدن ماده مدفوعی شخص دیگری به مسواک است که شامل باکتری، ویروس ها و یا انگل هایی می شود که در میکروب های طبیعی شخص نیست.
محققان همچنین متوجه شدند که از ۶۰ درصد مسواک های آلوده، ۸۰ درصد به ماده مدفوعی شخص دیگری آلوده بود.
محققان هیچ روش عملی برای مراقبت روزانه مسواک ها از آلودگی ارائه ندادند اما به دانشجویان و یا افراد دیگری از حمام های مشترک استفاده می کنند توصیه کردند که از راهنمایی های بهداشتی انجمن دندانپزشکی آمریکا از جمله استفاده نکردن مشترک از مسواک ها، شستشوی مسواک ها قبل و بعد از استفاده و پرهیز از خطرات آلودگی نگهداری یکجای مسواک ها تبعیت کنند.
محققان همچنین توصیه می کنند که مسواک های خود را در کشوی کابینت حمام یا دستشوی نگهداری نکنید زیرا این محیط های بسته موجب حفظ رطوبت و در نتیجه رشد باکتری می شود.
محققان بهترین روش برای نگهداری مسواک ها را به صورت ایستاده و در هوای آزاد توصیف می کنند.
این مطالعه هفته پیش در نشست سالانه انجمن میکروبیولوژی آمریکا ارائه شد.

  افکارنیوز،