New-font-b-intellectual-b-font-interest-simulation-tool-toolbox-game-chairs-children-s-font-b

 اگر کودکتان به بازی کردن علاقه از خود نشان می دهد نشانه خوبی است و خبر از سلامت روحی و روانی وی میدهد.

کودک و بازی علاقه مندی کودک به بازی نشانه سلامتی اوست و اگر کودکی بازی نکند باید به سلامت او مشکوک و به فکر درمانش بود.

انسان نیاز به حرکت و جنبش دارد و بازی بخش مهمی از این نیاز است. هر فرد برای رشد ذهنی و اجتماعی خود نیازمند اندیشه و تفکر است و بازی خمیر مایه ی این تفکر و اندیشه است.

آمادگی جسمی و روحی برای مقابله با مشکلات، بخشی از فلسفه بازی کودکان است. بنابراین، بازی هر چه گسترده‌تر، پیچیده ترو اجتماعی‌تر باشد کودک از مصونیت روانی بیشتری برخوردار می شود. کشف دنیای اطراف بخش دیگری از فلسفه بازی است که کودک حس کنجکاوی خود را از این طریق ارضا می‌کند.

پرونده این شماره درباره همه نکاتی است که باید درباره دنیای بازی کودکان بدانید.

کودکانه