محققان دريافتند، داروي رايج براي درمان هپاتيت B باعث مقاوم شدن ويروس اچ آي وي مي شود.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، به گفته متخصصان وزارت بهداشت آمريكا داروي “انتكاوير” ، تاثير گذاري هر دو داروي درماني ايدز موسوم به “لاميوودين” و “امتري سيتابين” را مختل مي كند.
بنابر اين گزارش، متخصصان استفاده از “انتكاوير” را براي درمان بيماراني كه به هپاتيت B و ايدز مبتلا هستند، توصيه نمي كنند.
اين گزارش مي افزايد، در سطح جهان بيش از چهار ميليون  نفر مبتلا به هر دو ويروس هپاتيت B و ويروس اچ آي وي هستند.
همچنين، به گفته محققان دانشگاه جان هاپكينز بالتيمور  آمريكا تحقيقات نشان مي دهد، استفاده از انتكاوير براي درمان بيماران مبتلا به هپاتيت B و ايدز باعث مقاوم شدن ويروس اچ آي وي در برابر داروهاي درماني ايدز مي شود.
بر اساس اين گزارش، داروي درماني هپاتيت باعث بروز جهش در ويروس اچ آي وي مي شود و بدين ترتيب تاثير گذاري داروهاي درماني ايدز را مختل مي كند.
يادآوري مي شود، محققان به دنبال دارويي هستند كه مانع از مقاوم شدن ويروس اچ آي وي شود.