Cough-syrup

سرفه کردن عملی ایست که برای تخلیه و بیرون رانده ذرات و مواد ناخواسته از مجاری تنفسی برای مدت طولانی بدون دلیل ناراحت کننده است اما بدون نتیجه هم نیست . ترکیبات دارویی سرفه به دو نوع عمده تقسیم می شوند : خلط آور ها که گفته شده تئلید خلط را افزایش می دهند و فرونشانده های سرفه ، که روی مرکز سرفه در مغز عمل کرده ، تمایل به سرفه کردن را کاهش می دهند . بعضی از دارو ها مخلوطی از این دو هستند که کا ملا غیر منطقی به نظر می رسد . تعدادی از آنها شامل دارو های نوشیدنی هستند . که بر طبق نظریه پروفسور پاریش پزشک دانشمند در کتاب راهنما برا ی همه ، درباره شربت ها می نویسید » بعضی بی فایده ، بعضی مضر ، تعدادی نگران کننده ، بعضی اعتیاد آور و یافتن اینکه محتوی یعضی از آنها چگونه است مشکل است «. اغلب اجزای تشکیل دهنده آنها مشابه همان هایی هستند که درارو های سرماخوردگی استفاده می شوند ، ( به بخش 5-5 مراجعه کنید ) شما با خطر های احتمالی آنها آشنا می شوید .
کدئین از افیون ( تریاک) گرفته می شود و مخدر یا خواب آور است ، و از جمله دارو های موثردر فرو نشاندن سرفه است . این دارو تنها فراورده ای هستند که تجویز آن به علت اینکه اعتیاد آور باشد ممنوع شده . Dextromethorphan مخدر عمده است که برای فرو نشاندن سرفه به عنوان ترکیبات سرفه در ایالات متحده به فروش می رسد . نمونه های دیگری ترکیبات سرفه عبارت از دارو های زیر است :
Naldecon CX Adult Liquid , Ryna –C , Ryna – CX
پیامد های جانبی آنها شامل تاخیر  و واکنشها و یبوستها است . در صورت مصرف دارو های ترکیبات  سرفه باید از رانندگی و استفاده از وسائل ماشینی خود داری کرد .