istock_photo_of_woman_taking_capsule

اگر چه تب یونجه از راه گرده ها ایجاد می شود . علت اساسی آن می تواند بار اضافی دستگاه ایمنی عمومی بدن باشد  . رعایت دستورات باید قبل از شروع فصل بیماری  به ترتیبی باشد که شانس شما را در عدم ابتلای به آن زیاد کند .
اگر علائم در شما زود دتر از موعد سال مثلا اواخر اسفند تا اوایل اردیبهشت شروع بشود شما احتمالا نسبت به گرده های درخت واکنش نشان می دهید . سعی کنید علائم حساسیت خود را تشخیص دهید. گردهخ درختان در هوا در مسافت زیادی وسیعی معلق  وپراکنده اند ،از آنجایی که این معضل در نزدیکی درختان پدید می آید ، بنابراین زمانی که فصل گل دادن آنهاست از این درختان دوری کنید . اگر شما در حال جابجایی هستید محل سکونتی راانتخاب کنید که درختانش بر شما نداشته باشند . علائم ایجاد شده در تیر و مرداد احتمالا به گرده های نوعی گل مربوط هستند .
بعضی از مردم  نسبت به گرده ها بیشتر دیگر علفهای هرز  از قبیل گزنه ها واکنش نشان می دهند. مشکل است که از گیاه یا گرده نوعی گل دوری کنیم ، اما شما می توانید در معرض آنها قرار نگیرید به طوری که با ماندن در خانه یا بستن درها و پنجره ها بعد از ظهر ها ، خصوصا در روز های آفتابی روشن ، وقتی که  علائم شما احتمالا ً بروز کرده از خود محافظت کنید . برای شما احتمالاً بعد از باران مخصوص وقتی که باران ریزی می بارد و هوا را تمیز می کند ، سالم ترین هواست . شما نباید در صحرا یا دشتی که ایجاد حساسیت می کند دور بزنید . اگر شما به گرده گیاهان واکنش نشان می دهید . رو چمن نخوابید و یا چمن را وجین نکنید . اگر شما بتوانید در یک روز تعطیل به ساحل روی بیاورید و یه بخشهای مختلف کشور بروید احتمالا جایی را پیدا خواهید کرد که علائم را در شما کاهش دهد یا ناپدیدکند . باید پیش بینی که علائم در شما در چه جاهایی و چه مکانهایی بروز خواهد کرد ، حالات روزانه خود را جزء به جزء کنترل کنید تا بتوانید عمل حساسیت خود را پیدا کنید . اگر بتوانید از جایی یا موقعیتهایی که علائم شما را تشدید می کند دوری کنید ، می توانید به کنترل حساسیت خود بپردازید . گلهای باغهای زیبا و گلخانه ها احتمالاً هیچ اثری بر حساسیت شما ندارد .بنابراین به کنار گذاشتن آنها نیازی ندارید . این مسئله مهم است که از منابع ترکیبات عطرها دوری کنید ونیازی نیست که از انواع طبیعی عطر ها نگران باشید .