getty_rf_photo_of_older_man_using_inhaler

در یک حمله اسمی ، لایه سلولهای مخاطی مجاری ریه به علت التهاب و تورم آماس می کند که در پاره ای مواقع باعث مسدود شده مجاری هوایی خواهد شد . و تنفس به طور محسوس مشکل می شود. در اثر متورم شدن بیش از حد ریه ها تولید دی اکسید کربن افزایش می یابد ، به طوری که در حمله پیشرفته که از سرفه در فرد مبتلا شروع می شود . فقدان هوا عامل بیقراری واضطراب و تغییر جزئی رنگ پوست خواهد شد . معمولا حمله پس از مدتی کاهش پیدا می کند ، اما تفاوت زیادی میان حمله آسماتیک  حمله کسانی که دچار تنگی نفس هستند وجود ندارد .
آسم می تواندکشنده باشد و آسم شدید که تداوم داشته باشد ، با وجود استفاده از استنشاق کننده ها برای بیشتراز نیم ساعت کاهش پیدا نمی کند و احتمالا این افراد نیاز به درمان مداوم در بیمارستان خواهند داشت . این معضل به خصوص اگر دامنه ضربان قلب هم بالا باشد مهم است ، ( معمول بیشتراز 100 ضزبه دردقیقه ) و فرد مبتلا شدیدا بیقرارو خسته می شود. دراین صورت بیمار باید به پزشک مراجعه کند . اگر شمابه پزشک دسترسی ندارید ، افرادی که دچار تنگی نفس هستند فورا به نزدیکترین بیمارستان برسانید .
زمانی که اسم با حساسیت ارتباط پیدا می کند .این معضل می تو.اندبعضی اوقات علامت مشکلات قلبی باشد ، تنگی نفس همراه با در د قفسه سینه علامت پر تهوعی باشد ، این امر بیشتر مربوط به افراد بالغ است تا بچه ها .