Asthma-Medicine

سه نوع داروی عمده برای درمان آسم تجویز می شود:
(الف) کرومولین cromolyn sodium
کرومولین سدیم (intal) افراد مبتلا به آسم آلرژیک را حفظ می کند . این یک داروی بی خطر است و می تواند به طور کلی از حمله های آسم جلوگیری کند اما برای همه افراد مبتلا به آسم کاربرد ندارد و برای کسانی  که حمله در آنها شروع شده فایده ای ندارد .
(ب) برونکودیلیتورز  Bronchodilators
برونکودیلیتوز مجاری برونش را باز می کند  . این دارو  به دو گروه تقسیم می شود: اپی نفرین و دارو های وابسته به آن و مشتقات بعضی از تولیدات نئوفیلین از جمله دارو های زیر اند :
Marax , Mudrane GG Elixir  ,  Primatene    Tablets  ( M   and  P Formulas ) , Tedral  ,  Theofesral Tablets.
شامل هر دو نوع دارو ها هستند . بعضی شامل اجزای دیگری از قبیل کافئین ، آتنتی هیستامین ها و آتروپین  هستند . کتابهای مرجع مانند physicians’ Desk  Reference  فهرست کامل اجزای این فراورده ها را آورده اند .فراورده های محتوی اپی نفرین به شرح زیر است :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Epinephrine بهdecongestants مربوط می شود  و دارای پیامد های جانبی مشابهی است . بعضی از دارو ها که محتوی اپی نفرین هستند می توانند قلب را تحریک کرده و باعث تند شدن ضربان قلب ، درد قفسه سینه و نامنظمی ضربان قلب شوند ، بنابراین کسانی که مشکل قلبی دارند نباید از آن استفاده کنند . استفاده بیش از حد فشار هوای داخل هواپیما جان هزاران نفر از بیماران آسمی را گرفته است . هرگز از این تولیدات بیشتر از آن مقداری که پزشک معالج شما تجویز کرده ، مصرف نکنید و بیشتر از یک بار در ساعت از این دارو نباید استفاده شود .
تولیدات محتوی Theophylline و مشتقات آن ، دومین گروه bronchodilators به شرح زیر است :
…………………………………………………………………………………………………………………..
این دارو ها عضله های برونشی را به حالت استراحت در می آورند و باعث تحریک مرکز تنفسی در مغز و افزایش فرآورده های خونی قلب می شوند. اثرات جانبی این دارو ها باعث سوزش معده ، تهوع و استفراغ است . هرگز این قرصها را به همراه قهوه مصرف نکنید . اما اگر شما بدون مصرف قرص های آسم در مان می شوید در عوض یک فنجان قهوه سنگین بنوشید .
(پ) استروئید
استروئید ها برای آسم پیشرفته استفاده می شوند . آنها ممکن است به صورت تزریق ، قرص یا از طریق استنشاق مصرف شوند .
خطرات استروئید ها با تشدید آسم همسان است . استنشاق استروئید ها کمتر از قرص ها و تزریقها خطر دارد زیرامقدار آنها پایین تر است و بر این باورند که بیشتر آنها جذب بدن نمی شوند . با وجود این خطر های استنشاق استروئید را نباید نادیده گرفت . آنها ممکن است زمینه خلاصی از آسم را بخوبی فراهم کنند ، اما زمینه کاهش مقاومت در مقابل عفونت را فراهم می اورند ، خصوصاً عفونت قارچی دهان و گلو و آسیب غشلاهایی که دارو ی اسپری به بار می آورد . اثر های معکوس قرص های استروئید احتمالا با استنشاق کننده ها سهیم می شود ، اگر چه سختی کمتری خواهند داشت و با آهستگی پیشرفت خواهند کرد .