3d rendering illustration of pollen or virus

بهترین راهی که ممکن است از عهده هر حساسیتی برآمد این است علل آن توسط کاهش استرس دستگاه ایمنی بدن مهار شود. قیاسی که از جانب خدمات بهداشتی نروژ انجام گرفته ، به شما برای درک موقعیت کمک می کند . این طور تصور کنید که ظرفیت دستگاه ایمنی بدن شما در مقایسه با پتانسیل الرژی های یک سبد باشد ، بعضی از مردم درمقابل دیگران از سبد های بزرگتری بر خوردار هستند و انها می توانند تحمل زیادی را در برابر سطوح آلرژی داشته باشند . وقتی عوامل توسعه یافته دستگاه شما در معرض عواملی که بیشتر از حدی که می توانید تحمل کنید قرار می گیرد ، روش مقایسه معضل خالی شدن سبد توسط کاهش سطح مواد آلرژیکی بالقوه است که شما در زندگی روزانه خود با آن مواجه اید . اضافه بار شیمیایی که شما را در مرض کاهش قابلیت قرار می دهد قطع کنید . شما باید همچنین سعی کنید، مواد مخصوصی که به آن حساسیت دارید با سوابقی که به طور دقیق از علائم آن در خود به دست می آورید بشناسید و تغییر آنها را در لحظه ی مختلف روز یا جایی که شما در آن هستید در ک کنید بنابراین شما می توانید علل آن علائم را کاهش دهید .
بیشتر افراد مبتلا به آسم و آنهایی که از تب یونجه رنج می برند در واقع از چندین حساسیت اساسی در رنجند ، وقتی شما واکنشی به ماده ای دارید ، قابلیت پذیرش سایر حساسیت های بالقوه محیط را دارید . کسی که از تب یونجه رنج می برد ممکن است نسبت به میزان هاگها ، علفها ، درختان ، گرده ها و گرد و غبار خانه واکنش نشان دهد اما آنها به تب یونجه فصلی مربوط هستند. انها ممکن است هیچ نوع علائمی پس از اتمام فصل حتی اگر بعضی از این حساسیتها در محیط آنها هم باشد ، نداشته باشند .
حساسیتهای غذایی به طوررفزاینده ای عمومیت دارد و می تواند زمینه علائم تنفسی زا که معمولا ده تا پانزده دقیقه پس از صرف غذا شروع می شود فراهم کند اگر چه علائم می تواند تا چند ساعت هم به تاخیر بیفتد .  با وجود اینکه ممکن است آگاهی از حساسیت خاص نداشته باشید .، می توانید مشکلات طبیعی آلرژی خود را کنترل کنید ، برای این منظور از یک رژیم غذایی استفاده کنید که در آن آلودگیهای شیمیایی د رحداقل باشد . این امر به این معنی است که ساده بخورید ، غذا های ساخته شده نخورید و غذاهایی را برتر بدانید که از نظر جسمی به رشد شما کمک کند
اسید های چرب ضروری  به طور ویژه ای برای محافظت از آلرژی قابل اهمیت هستند. حتما از رژیم غذایی استفاده کنید که چربی های گیاهی غیر مصنوعی ، دانه ها و ماهی آن زیاد باشد . مصرف مارگارین و سایرفرآورده های روغنی مصنوعی گیاهی را قطع کنید .   از نان سفید اگر مطمئن نیستید که عاری از مواد شیمیایی است پرهیز کنید ، حله هوله و غذای ساخته مصنوعی را از برنامه غذایی خود حذف کنید . از فراورده هایی همچون سوپ ها ، دسر ها ، نوشابه های غیر الکلی و شکلات و هر چیزی  که از رنگهای مصنوعی ساخته شده باشد استفاده نکنید . این نوع غذا ها که در واقع شیمیایی هستند قابلیت آلرژی را بیشتر می کند .