itchyman-638x454

باکتری ها می توانند باعث التهاب موضعی در اطراف تراشه ها یا درست زیر پوست اطراف ریشه مو شده ، جوشهایی را به وجود آورند . ایمپتیگو یک عفونت کاملا معمولی پوست است که بیشتر در بچه ها اثر می کند . وقتی که بزیماری خیلی سخت و دردناک باشد مکن است مصرف آنتی بیوتیک ضروری باشد
بیماری موضعی اغلب بدون دارو معالجه می شود . با استفاده از آب گرم می توان جوشهای تشکیل شده در سر و سطح پوست نرم را با کمک کردن به خروج سریعتر چرک از بین برد . در صورت مواجه شدن با یک تراشه ای که به آسانی خارج نمی شود، ناحیه را در آب نمک گرم به مدت ده دقیقه خیس کنید سپس به خارج کردن آن با موچین اقدام کنید . یک تیغه چاقوی کوچک جراحی ( تهیه شده از فروشگاههایی که وسایل صنعتی و لوازم پزشکی می فروشند ) می تواند در آب جوش ضد عفونی شود و برای تشحیص یک جسم کوچک در پوست و بیرون آوردن تراشه به کار آید . هیچ پماد یا گند زدایی را به کار نبرید زیرا اینها از قدرت دفاعی بدن جلوگیری می کنند . فقط مرتبا در آب نمک گرم خیس کنید تا وقتی که اثرات عفونت از بین برود . در صورتی که آماس و درد منتشر شود و به طور کلی در صورت احساس نراحتی با پزشک خود مشورت کنید . جوشهای عود کننده نشانه عدم کارکرد خوب دستگاه دفاعی شما است . اگر بیمتاری دنباله دار باشد نشانه ای از بیماری قند است .