ringworm

قارچها ، علتهای همیشگی جوشهای پوست بویژه در نواحی گرم و مرطوب بدن نظیر قوزک پا و مابین انگشتان پا هستند ( پای ورزشکاران ) . معمولا جوشهای قارچی خارش دار و زرد رنگ ،احتمالا همراه لکه های کوچک با نواحی پوست یا مانند حلقه های مایل به قرمز یا محلهای شفاف ( بیماری پولک دار قرمز اطراف پوست ) هستند .

دارو های عفونتی پوستی
عفونتهای قارچی پوست با مقدار زیادی از محصولات تهیه شده ، در دارو خانه ها که بدون نسخه در اختیار بیمار قرار می گیرد می توانند معالجه شوند . پماد های مشخص شده عبارتند از :
Fungizone , Lotrimin Cream Monistat –Derm Mycelex cream , spectazole cream

جانشین دارو ی عفونتهای پوستی
عفونت قارچی در برابر مقاومت بدن شما خیلی مقاوم است . برای خلاص شدن از آن نیاز است تا یکی از پماد های ذکر شده  در بالا را استفاده کنید . برای محافظت از حمله قارچی باید از رطوبت اجتناب کنید . مالیدن روغن زیتون ریوی پوست می تواند با قارچ مبارزه کند . اگر سلامتی خود را با توجه بیشتر به غذا افزایش دهید مقاومت شما در برابر عفونتهای پوستی افزایش خواهد یافت . ( به بخش 18-2 مراجعه کنید ) از لباس زیر کاملا چسبان  و پوشیدن لباس نخی خالص دوری کنید . پوشیدن لباسهای آزاد امکان  عرق کردن را کاهش می دهد . کفشهای باز بهترین کفش برای پیشگیری از قارچ پای ورزشکاران است .