Peptic-Ulcers

سوء هاضمه با سه عامل عمده عادات خوردن، استعمال دخانیات و فشار مربوط است . عوامل ، هر کدام باشند،شما می توانید با تنظیم یک تغذیه رژیم غذایی سالم پیشرفته و براساس غذاهای کامل از آن جلو گیری کنید  واز مصرف شکر،ارد سفید،شیر کامل و غذای سرخ شده خوداری کنید . در یک وعده دست به پر خوری نزنید تا معده را پرکنید زیرا این امر کار را سخت تر می کند . پس از صرف غذا کمی استراحت کنید،بلافاصله کارهای طاقت فرسا را شروع نکنید . همیشه غذا را به خوبی بجوید؛به هنگام بلعیدن غذا اگر به طورکامل با بزاق مخلوط نشود،هضم را با مشکل روبرو می کند. به طور سریع غذا خوردن اغلب می تواند علائمی از فشار باشد که این باعث سوء هاضمه می شود . چنانچه شما فکر می کنید مشکل شما همان چیزی است که در بالا گفته شده
نوشابه هایی مانند :چای،قهوه،الکل و کوکادر بعضی افراد هاضمه را کاهش می دهند . آنها همچنین کاهش دهنده ارزش توانمندی در بچه بالایی معده است که اجازه می دهد شیره هاضمه به عقب و به جانب مری جاری شده ؛باعث احساس درد شود . ترک استعمال  دخانیات امکان درمان سوء هاضمه را فراهم می کند؛علاوه بر این از سایر منافع سلامی نیز بهره مند شوید .
در نهایت،اینکه ممکن است باعث پایین امدن فشار خون شود . تنها هنگامی غذا بخورید که کاملاًگر سنه باشید؛هر موقع گر سنه شدید بخورید و آن را به تاخیرنیندازید .یک رژیم غذایی غذای کامل دانه های غلات(نان سبوس دار،غلات و برنج با پوست)و سبزیجات مخصوصاًنخود سبز و دانه های حبوبات است که آنها نوسانات قند،خون شما را کاهش خواهند داد