Particle counter (1)

دستگاه شمارنده پارتیکل دستگاهی است که توسط سنسور نوری مقدار پارتیکل موجود را در حجم معینی شمارش می کند که بر اساس افزایش پارتیکل و ذرات معلق موجود Grade آن فضا نیز تعریف می گردد. در ادامه مطلب تصاویری از این دستگاه ها را ببینید.

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

Particle counter (2)

Particle counter (3)

Particle counter (4)

Particle counter (5)

Particle counter (6)

Particle counter (7)

Particle counter (8)

Particle counter (9)

Particle counter (10)

Particle counter (11)

Particle counter (12)

Particle counter (13)

Particle counter (14)

Particle counter (15)