Rocker shaker (1)

شیکر راکر یکی از انواع شیکر است که علاوه بر حرکت معمول خود یک حرکت لرزشی در راستای محور قائم را دارا می باشد و در برخی آزمایشات مورد نیاز خواهد بود. در ادامه مطلب تصاویری از این نوع شیکر را مشاهده نمایید.

Rocker shaker (2)

 

 

Rocker shaker (4)

Rocker shaker (5)

Rocker shaker (6)

Rocker shaker (7)

Rocker shaker (8)

Rocker shaker (9)

Rocker shaker (10)

Rocker shaker (11)

Rocker shaker (12)

Rocker shaker (13)

Rocker shaker (14)

Rocker shaker (15)