به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، به گفته متخصصان اتحاديه داروسازان آلمان، سالمندان اغلب داروهاي زيادي را همزمان با هم مصرف مي كنند كه از سوي پزشكان مختلفي برايشان تجويز شده است.
بنابر اين گزارش، داروهاي مربوط به روماتيسم و داروهاي قلبي اغلب دچار تغيير در تأثير گذاري مي شوند.
اين گزارش حاكيست، متخصصان به افرادي كه مجبور هستند داروهاي چندين بيماري مختلف را همزمان مصرف كنند، توصيه مي كنند از يك دارو ساز متخصص، روش مصرف داروهاي مختلف داده شده را پرس و جو كنند.