the+heart

آنژین ،بیماری ای است که با درد قفسه سینه و تلاش یا برانگیختگی و هیجان تشخیص داده می شود . وقتی که عضله قلب اکسیژن کافی دریافت نمی کند ،انژین رخ می دهد . این حالت زمانی اتفاق می افتد که احتمالاً نیاز قلب بالا باشد زیرا در این حالت ضربان قلب نسبت به حالت طبیعی سخت تر و سریعتر می شود . اگر اختلاف بین نیاز قلب به اکسیژن و مقدار اکسیژنی که قلب دریافت  می کند خیلی زیاد باشد،بیشتر بخشهای عضله قلب از بین خواهد رفت که به این حالت حمله قلبی می گویند .
رگهای کرونری بیمار،مقدار خونی را که می تواند به قلب برسد کاهش می دهد ،بنا براین ممکن است آنژین اولین علامت این معضل باشد .هیچ گونه ارتباط ثابتی بین رگهای آسیب دیده و پیشرفت علائم وجود ندارد . رگهای شما ممکن است ظاهراًهنوز کاملاًسالم باشند در حالی که از بیماری آنژین رنج می برید یا ممکن است به هیچ وجه علائمی نداشته باشید ؛حتی زمانی که رگها تقریباًبه طور کامل مسدود شده اند .
ترمیم کرونری- عملی که در آن رگهای بیمار با رگهای سالم تعویض می شود – روندی ستیزه جویانه است . تعدادی از متخصصان مخصوصاً آن دسته ای که به مشکلات  قلبی –عروقی را مثل لوله کشی دستگاه گرمای مرکزی خانه نگاه می کنند ،اعتقاد زیادی به جراحی دارند،در حالی که عده ای دیگر نیز به داروهای خانگی اعتقاددارند ،آنها ترمیم کرونری را معمولا غیر ضروری و قابل اجتناب می دانند .