P_WeaningChild_enHD

بهترین روش ها برای ازشیرگرفتن کودکان کدامند و چگونه می توان به راحتی و بدون دغدغه آنان را از شیرمادر گرفت؟

دکتر مولایی نژاد: تدوام شیردهی پس از این مدت معمولا مانع تغذیه مناسب کودک شده و او را از خوردن غذای مناسب با روند رشد و تکاملش باز می دارد.

می توانید برای قطع شیردهی ابتدا با زیاد کردن فاصله شیردهی و خوراندن غذا به کودک او را از شیر خوردن بازدارید.

 

ابتدا فاصله وعده های شیر روزانه را زیاد کنید،فعلا شیر شبانه را قطع نکنید.

زمان مناسب قطع شیردهی ، در پایان سال دوم است. وقتی که کودک به غذای خانواده عادت کرده و وزن گیری مناسبی دارد.

در صورتی که باردار شده اید و به توصیه پزشکتان می خواهید کودکتان را از شیر بگیرید،تا ماه ۵ بارداری فرصت دارید تا شیردهی را بتدریج قطع کنید.

روی سینه های دردناک کمپرس خنک بگذارید و از مسکن در صورت درد استفاده کنید.

به هیچ وجه سینه ها را ندوشید تا بتدریج شیر قطع شود.

لباسهای یقه بسته بپوشید تا کودک نتواند به سینه شما دسترسی پیدا کند.

صبور باشید این دوره به زودی می گذرد.

از داروهای قطع شیر مانند برموکریپتین استفاده نکنید. مصرف این دارو در برخی موارد در مادران شیرده با سکته همراه بوده است.

وقتی کودکتان، به سراغ شما آمد، او را در آغوش گرفته و نوازش کنید زیرا این دوره برای کودک شما بحرانی است و احساس جدایی عاطفی خواهد کرد.