بیماری سوزاک چیست؟

 

بیماری سوزاک(گونوره) بیماری مقاربتی است که توسط کوکسی گرم منفی یا گونوره ایجاد میشود. این بیماری بیشتر در سنین فعال از نظر جنسی(18-25) دیده میشود. میزان شیوع ان 1 در 1000میباشد.

مهمترین ریسک فاکتور این بیماری تماس جنسی با فرد الوده به ایرمیکروارگانیسم میباشد. دوره کمون بیماری 1-10 روز بوده و اولین علامت ان ترشحات چرکی همراه با سوزش ادرار میباشد. مهمترین ابزار تشخیصی بیماری علائم بالینی رنگ امیزی گرم(کوکسی گرم منفی) و کشت ترشحات میباشد.
این مطلب توسط دکتر نیما ترابی تهیه و برای مجله پزشکی دکتر سلام ارسال شده است