بیماری پنومونی‎ چیست؟

 

بیماری پنومونی به عفونت پارانشیم ریوی گفته میشود که به علت ویروس باکتری یا قارچ ایجاد میشود. پنومونی باکتریال شایعترین علت مرگ به دلیل بیماریهای عفونی است. علائم بیماری شامل: تب-سرفه-خلط-تنگی تفس-تاکی کاردی و تاکی پنه است.پنومونی به دو دسته پنومونی ناشی از اجتماع و پنومونی بیمارستانی تقسیم میشود شایع ترین میکروارگانیسم ایجاد کننده پنومونی اجتماع استرپتوکوک پنومونیه(پنوموکوک) است. سایر علل شامل هموفیلوس انفلوانزا مایکوپلاسما پنومونیه لژیونلا استافیلوکوک اوزئوس و باسیل های گرم منفی هستند. در پنومونی بیمارستانی شایع ترین باکتریها باکتریهای گرم منفی هستند.چه افرادی بیشتر مستعد پنومونی هستند؟؟؟افراد بالای 65 سال نقص سیستم ایمنی بیماریهای زمینه همراه(دیابت-نارسایی کبدی-نارسایی کلیوی)بیماریهای انسدادی مزمن ریوی.

 این مطلب توسط دکتر نیما ترابی تهیه و برای مجله پزشکی دکتر سلام ارسال شده است