dental-implants-5

بهتر است بدانید قوای جسمی و فعالیت بدنی افراد سالمندی که دندان ندارند نسبت به دیگر همسن و سالان دندان دار بسیار کمتر خواهد بود.

این بررسی بر روی ۳۱۰۰ فرد بالای ۶۰ سال صورت گرفته و نشان داد که در آنهایی که همه دندان های خود را از دست داده بودند سرعت راه رفتن و قدرت حافظه ۱۰ درصد کمتر از افرادی بود که حداقل چند دندان سالم در دهانشان باقی مانده بود.

در مطالعه انجام شده این ارتباط بین وضعیت دندان ها و سلامت ذهنی و بدنی در افراد با سن بین ۷۵-۶۰ سال بیش از افراد با سن بیش از ۷۵ سال بود.

دکتر «جرجیوس تساکو»، استاد اپیدمیولوژی کالج لندن که از محققین اصلی این بررسی است، در این باره می گوید: «می توان از وضعیت دندان های افراد مسن به عنوان معیاری برای اندازه گیری کاهش در توان بدنی و ذهنی استفاده کرد.»

او ابراز عقیده می کند که وضعیت اجتماعی و اقتصادی مانند سطح سواد و درآمد افراد ممکن است بتواند این ارتباط بین وضعیت دندان ها و سلامت بدنی و ذهنی را توضیح دهد.

مهر