493x335_what_is_palliative_care_features

اینگونه مراقبت ها لازمه سالمندانی هستند که از لحاظ روحی و روانی دچار افسردگی و ناامیدی شده اند.

کتر مهتاب علیزاده  با اشاره به اینکه ارائه خدمات مراقبتی در مجتمع‌های اقامتی استاندارد در جهت مراقبت‌های بالینی و درمانی سالمندانی است که به بیماری‌های مزمن و غیرقابل برگشت مبتلا هستند، گفت: سالمندانی که دارای ناتوانی یا معلولیت جسمی، روانی یا حافظه هستند و سابقه زمین خوردن، خطر سالمند آزاری یا سوانح را دارند، می‌توانند به مجتمع‌های اقامتی استاندارد شده مراجعه کنند.

وی با تاکید بر اینکه اگر امکان مراقبت از سالمندان در منزل بر اساس ارجاع پزشک وجود ندارد، این افراد باید برای مراقبت‌های طولانی مدت به خانه‌های سالمندان یا مراکز نگهداری دمانس منتقل شوند و افزود: مراقبت های تسکینی که گاهی در انتهای زندگی فرد سالمند انجام می‌شود، می‌تواند در خانه‌های سالمندان یا منازل افراد با رویکرد بالینی، روانی و معنوی برای سالمند و خانواده‌اش ارائه شود.

این دکترای طب سالمندی با اشاره به اینکه هدف اصلی از ارائه خدمات برای سالمندان کنترل درد، کاهش درد، مشاوره‌های روحی یا معنوی توسط پزشک و پرستار و … است، اظهار کرد: معاینه فشار خون برای سالمندانی که سابقه ابتلا به سنکوب یا زمین خوردن دارند، هنگام بستری در بیمارستان الزامی است.

علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: بهبود کیفیت زندگی بیماران سالمند و خانواده آن‌ها و حمایت از فرد سالمند از اهداف حائز اهمیت در ارائه خدمات به سالمندان است.

(ایسنا)