fluoroscopy (1)

وظیفه کلی دستگاه فلوروسکوپی در حقیقت مشاهده یک رویداد در جریان عملکرد واقعی یک ارگان زنده است. در فلورسکپی اشعه X با شدت و حجم بسیار کم برای مدت طولانی تابیده میشود. در ادامه این مطلب تصاویری از این دستگاه را مشاهده خواهید کرد.

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

fluoroscopy (3)

fluoroscopy (2)

fluoroscopy (5)

fluoroscopy (6)

fluoroscopy (7)

fluoroscopy (8)

fluoroscopy (9)

fluoroscopy (10)

fluoroscopy (11)

fluoroscopy (12)

fluoroscopy (13)

fluoroscopy (14)

fluoroscopy (15)

fluoroscopy (16)

fluoroscopy (4)