Phacoemulsification unit (1)

یونیت فیکو یک وسیله جهت استفاده دراعمال فیکو برای برطرف سازی آب مروارید است که در چشم پزشکی کاربرد دارد.در ادامه مطلب تصاویری از این دستگاه را مشاهده خواهید کرد

Phacoemulsification unit (2)

Phacoemulsification unit (3)

Phacoemulsification unit (4)

Phacoemulsification unit (5)

Phacoemulsification unit (6)

Phacoemulsification unit (7)

Phacoemulsification unit (8)

Phacoemulsification unit (9)

Phacoemulsification unit (10)

Phacoemulsification unit (11)

Phacoemulsification unit (12)

Phacoemulsification unit (13)

Phacoemulsification unit (14)

Phacoemulsification unit (15)