Illness

در حقیقت انواع زیادی از مشکلات متابولیسمی به علت درمان دارویی به وجود می آید. اگر به طور منظم دارو مصرف کنید، تغییراتی بر تعادل بیوشیمی بدنتان به وجود می آید، برای مثال، کاهش مقدار آب بدن با کم کردن فشار قلب آغاز می شود و بدن شما به طور کلی با این دارو سازگاری می یابد و مواقعی که دارویی را که موجب به هم زدن متابولیسم می شود برای سازگاری بدنتان مصرف می کنید، این سازگاری گاهی اوقات می تواند باعث مشکلات متابولیسم شود همچنانکه یکی از متخصصان طب بریتانیا در مجله پزشکی  گفته است : همه داروها شامل بیماری های متابولیسمی هستند.
روشن است که بهترین راه جلوگیری از عوارض بیماری های متابولیسمی که از جانب داروها (درمان دارویی) به وجود می آید عدم مصرف اینگونه داروهاست، یا اگر واقعا به مصرف داروها احتیاج دارید، ترتیبی اتخاذ کنید که کمترین دارو را مصرف کنید.
برای مقابله با داروهایی که تعادل متابولیسمی را بر هم می زنند باید یک رژیم غذایی متعادل و مناسبی را شروع کنید  و فایده مصرف غذاهای مناسب این است که، در واقع به عملکرد سم زدایی کبد کمک  رزیم غذایی مناسب، تغییرات سلامتیتان را که در اثر داروهایی که باعث بهم ریختن متابولیسم ایجاد شده بودند، متعادل می کند.