juvenile-diabetes

هیپوگلیسمی یا کاهش قند خون فقط بر دیابتی ها تاثیر نمی گذارد، بلکه نشانه هایی از قبیل تصادفات جاده ای، عدم توانایی یادگیری و بسیاری از علائم دیگر مثل داروهای مختل کننده اعصاب، نشانه هایی هستند که در میان افراد غیر دیابتی مشاهده می شود. بسیاری از افراد با علائمی از قبیل سردرد، غش و ضعف، آشفتگی و هیجان، سیاهی رفتن چشم، تپشهای تند قلب، هراس بی جهت و گردش خون ضعیف که مختص هیپوگلیسمی است آشنایی دارند. خصوصا ً افرادی که دائما از خوردن غذا امتناع می کنند یا به جای غذا، بیشتر از غذاهای شیرین مصرف می کنند یا مثل آنهایی که بدون خوردن صبحانه، سرکار می روند، مستعد داشتن اینگونه علائم هستند.  سیگار، الکل، قهوه و داروهایی مثل بتابلوکرها،  زمینه هیپوگلیسمی را فراهم می کنند. توصیه می شود که از مصرف این مواد خودداری کنند.