Urine Bag (1)

کیسه عمومی ادرار یک ظرف بسته لاستیکی پلیمری است که جهت جمع آوری ادرار در بیمارانی که توانایی حرکت و دفع را ندارند مورد استفاده قرار میگیرد.در ادامه مطلب تصاویری از این وسیله را مشاهده نماید.

Urine Bag (2)

Urine Bag (3)

Urine Bag (4)

Urine Bag (5)

 

 

Urine Bag (7)

Urine Bag (8)

Urine Bag (9)

Urine Bag (10)

Urine Bag (11)

Urine Bag (12)

Urine Bag (13)

Urine Bag (14)

Urine Bag (15)