كالي لجونگويست كه در حال حاضر قدش به 187 سانتي‌متر رسيده است و دانشجوي فيزيك در دانشگاه اوپسالا در سوئد است در كودكي دچار عارضه كوتولگي در نتيجه كمبود بيش از حد ترشح هورمون رشد بود.
به گزارش دکتر سلام به نقل از ایسنا، والدين كالي در دوران كودكي وي دريافتند كه فرزندشان داراي مشكل بوده و نسبت به فرزند 4 ساله ديگرشان انرژي كمتري دارد. پس از آن معلوم شد كه وي با مشكل توليد بسيار اندك هورمون رشد مواجه است. از اين رو از سن 5 سالگي روزانه دوز مشخصي از داروي ژنوتروپين به وي تزريق شد. سپس در سن 17 سالگي تزريق اين دارو به كالي متوقف شد. كالي يكي از بيماراني است كه با وجودي كه با مشكل رشدي مواجه بود با مصرف اين داروي معجزه‌آسا به اندازه يك انسان طبيعي رشد كرد.

اين دارو توسط يك شركت سوئدي توليد شده است.

ژنوتروپين هورمون رشد انساني براي درمان كودكان يا بزرگسالاني كه به يك يا چند دليل خودشان نمي‌توانند هورمون رشد توليد كنند، استفاده مي‌شود.

بدون درمان، اين افراد فقط 125 تا 140 سانتي‌متر رشد مي‌كنند در حالي كه اگر اين افراد تحت درمان قرار بگيرند ممكن است تا 180 سانتي‌متر رشد كنند.

براي بيماران بزرگسال نيز كه فاقد هورمون رشد هستند درمان كردن به آنها امكان مي‌دهد كه به زندگي فعال طبيعي خود بازگردند.