hunger

کبد، مواد شیمیایی و مواد دیگری را که برای بدنتان بی فایده و خطرناکند تجزیه کرده، تا اندازه ای آنها را دفع می کند. مواد زیادی در محیط مان وجود دارد که ما ممکن است از طریق رزیم غذاییمان این مواد سنگین را از راههای مانند سیگار کشیدن، نوشیدن الکل و مصرف داروها به دست آوریم.

بنابراین در این مواقع ظرفیت سم زدایی کبد به طور بیشتری تحت فشار این گونه مواد اضافی قرار می گیرد و موقعی که سم های بالقوه سریعا به کبد می رسند، از عهده آنها بر می آید و آنها را به درون چربی ها انتقال می دهد و چربی ها نقش یک ذخیره کننده مواد شیمیایی را در یک دامنه وسیعی بازی می کنند، این مواد شیمیایی شامل داروها، رسوبات ماده ضد آفت، برخی اضافه های غذایی، داروهای محافظ و تعداد زیادی از داروهای صنعتی می شود. حال، انتقال این چربی آلوده و سنگین مشکل است چونکه در موقع سوختن چربی این مواد شیمیایی که داخل چربی ها هستند آزاد می شوند و تحریک هایی را از خود نشان می دهند. در ضمن اگر کاهش وزن برای شما مشکل است از این نترسید چون بدنتان تمایل به مقاومت و کوشش در جهت کاهش وزن خواهد داشت و هنگامی که رژیم غذایی میزان متابولیسم را کم می کند و تمرین یا نوع فعالیت باعث خستگی های شدید، سردرد و دیگر نشانه هایی از این قبیل می شود، در این زمان تمرین برای شما احساس مریضی به بار می آورد. افرادی که از حساسیت ها رنج می برند احتمالا همیشه با مشکلات دائمی چربی رو به رو هستند. چونکه بدنشان دامنه بزرگتری از موادی همچون سموم را دفع می کند. اگر شما جزو این گروه هستید، خصوصا مهم است که کمتر در معرض این مواد شیمیایی قرار بگیرید. مواد شیمیایی خانگی شامل داروهای پاک کننده، تولیدات عطری، اسپری ها، محلولها، دودهای اگزوز، سیگار، مواد ضد آفت، افزودنی های غذایی و غیره هستند.   اگر داروها و مواد شیمیایی سمی بدنتان را قطع کنید یا به عبارتی از آنها جلوگیری کنید و در همان زمان ظرفیت بدنتان را جهت مقابله با آنها افزایش دهید، می توانید مشکلات حفظ دائمی چربی را حل کنید. جزئیات توضیح داده شده این رویکرد، با اطلاعاتی از رژیم غذایی و الگوهای فعالیت که همیشه زمینه کاهش چربی را فراهم خواهد کرد، در کتابی به نام : «خلاصی از چربی برای همیشه» آمده است.