liver2

بیماری کبد معمولاً درمان نمی شود. آسیب بالقوه کبد در پاره ای مواقع به کمک زهرهای ati-dote مناسب قابل دفع است؛ اگر این درمان نارسا باشد در این مواقع التهاب مزمن کبد با steroids تا حدودی قابل درمان است.

حالت خماری و فشار مسمومیت دوره کوتاه می تواند به فعالیت کوتاه و سریع مربوط باشد. اگر شما از الکل زیاد یا سایر سمومی که انتظار دفع آن از جانب بدن می رود، مصرف می کنید، در هوای آزاد برای قدم زدن کوتاه یا دویدن بروید یا تعدادی از حرکات ریتمیک را برای صرف انرژی انجام دهید. از سیگار کشیدن و نوشیدن قهوه سیاه خودداری کنید. میزان مصرف اکسیژن را از طریق حرکتهای نسبتاً شدید افزایش دهید، حداقل پانزده دقیقه و تا حد مناسب بیشتر از آن را انجام دهید؛ این فعالیت کمک می کند تا آنزیم ها، سموم را از کبد که به مقدار زیادی اکسیژن نیاز دارند بزداید. از شب نشینی و دیر وقت پیاده به خانه آمدن خودداری کنید.مقدار زیادی آب خالص آمیخته به آب میوه خالص بنوشید.

کبد در صورت آسیب دیدگی قادر است خود را ترمیم کند، بنابراین اگر شما ناراحتی های دوره طولانی کبدی دارید، باید حداکثر وضعیت سلامتی و شفادهندگی را با یک رژیم غذایی مناسب از مواد مغذی مورد نیاز و روش زندگی که کمترین نیاز کبد شما برای کسب بهبودی کامل است فراهم کنید.