getty_rf_photo_of_cigarette_in_mans_mouth

اگر شما ناراحتی کبد داشته باشید استعمال سیگار احتمالا باعث تهوع در شما می شود. اما شما باید از هر نوع احساسی که برای کبد شما ناراحتی ایجاد می کند اجتناب کنید. کسانی که سیگار می کشند، در معرض 200 نوع زهر مهلک متفاوت قرار می گیرند؛ سرطان کبد یکی از چند سرطانی است که احتمالا شیوع آن در میان سیگاریها چشمگیرتر است.

آلودگی های زیادی از طریق پوست و ریه ها به کبد وارد می شوند، بنابراین کاهش میزان آنها در محیط قابل اهمیت است. افراد بطور گسترده ای اختلاف فاحشی در حساسیت به مواد شیمیایی و طبعاً به حالت مسمومیت دارند. بر طبق روال عادی اگر یک ماده برای کسانی دیگر ایجاد مزاحمت می کند و چنانچه از همان ماده کبد شما را پرکنند امکان اینکه به هیچ وجه عارضه ای از جانب آن ماده برای شما پدید نیاید، وجود دارد. بنابراین از مشروبات الکی، سیگار، دود، و مواد شیمیایی در خانه و محل کار کلا اجتناب کنید. استفاده از مواد شیمیایی مانند حشره کشها، خوش طعم کننده های کیک یا خوشبو کننده های هوا آسیب زا است. از مکانهای آلوده به مواد شیمیایی مانند آرایشگاه، بیمارستان، خشک شویی ها و مغازه های تعمیر کفش و رنگ فروشی پرهیز کنید. از بکار بردن برچسب، رزین پلی استر یا فرآورده های خانگی که دارای بوی تندی هستند خودداری کنید.