The-human-digestive-syste

ناراحتی های کیسه صفرا به طور ویژه ای در میان زنان میان سال کشورهای غربی متداول است، با وجود این سایر گروه ها همچنین ممکن است گرفتار آن باشند. هیچکس به طور دقیق نمی داند که چرا این عارضه پیش می آید، اما رژیم غذایی حیوانی پرچربی و کمبود فیبر حداقل عامل این رنج است. التهاب و عفونت کیسه صفرا معمولاً با سنگ صفرا ارتباط دارد؛ علائم آن سوء هاضمه و درد در قسمت بالایی شکم مخصوصا بعد از صرف یک غذای پرچرب است