exercise

فعالیت بدنی کبد را تحریک می کند. هر گونه فعالیتی که شدت تنفس را بالا برد اکسیژن بیشتری را در دسترس کبد قرار داده به سم زدایی کمک می کند، زیرا دوره های طولانی فعالیت با شدت متوسط باعث می شود که کبد از انرژی ذخیره ای گلیکوژنی خود استفاده کند. این ذخایر دوباره با خوردن تامین می شود بنابراین هر چه بیشتر از آنها استفاده کنید بیشتر برای شما قابل حصول خواهد بود.

وقتی در کبد آسیبی ظاهر شود احساس ضعف و خستگی می کنید، فعالیت بدنی آخرین چیزی است که شما می توانید تصور لذت را از آن در سر بپرورانید. خوب استراحت کرده، خوب بخورید تا بهبودی حاصل شود. اما همین که فعالیتی برای شما امکان پذیر شد حرکت را شروع کنید. پیاده روی در هوای تازه بسیار حیات بخش است و در بهبود سلامتی شما بیسیار مفید خواهد بود. به طور آرام و عمیق نفس بکشید  سعی نکنید هر فعالیت شدیدی را انجام دهید (مانند دویدن) تا اینکه کبد شما به وضعیت اولیه خودش بازگردد. بیش از حد معمول کار کردن در شما سردرد و حالت تهوع ایجاد می کند. توانایی خود را بآرامی برگشت دهید وقتی کاملاً به سلامتی دست یافتید، می توانید با برطرف کردن نیاز یا فعالیت بدنی طولانی توانمندی سم زدایی را پیشرفت دهید تا شما را از ناراحتی آینده کبد محفوظ دارد.