Gallbladder

عفونت را می توان با آنتی بیوتیک ها درمان کرد اما احتمالاً تشدید می شود جز این که در تحت ناراحتی سنگ دردناک شود. کبد برای حل سنگ کیسه صفرا اسید chenodeoxycholic را تولید می کند. شکلهای مرکبی از مواد مصنوعی در حال حاضر موجود است که برای درمان سنگهای کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. نامهای برچسب شده شامل chenix, Decholin است. پیامدهای جانبی شامل اسهال، خارش و اثرهای معکوسی روی کبد است.