Kidneys

کلیه ها مانند کبد نقش ارزنده ای در مقابل مواد سمی بالقوه ای که به بدن ما وارد شده، بازی می کنند. لوله های کوچک ظریف کلیه ها، سموم و ضایعات را از جریان خون پالایش می کند. رگ های کوچک خونی پیرامون لوله های کوچک شبکه ظریفی را تشکیل می دهند، و ضایعات حل شده رااز راه غشاهای ویژه ای در داخل ادرار جاری می سازند. به طوری که پیش بینی می شود، ناراحتیها در غشاهای سلولی آنها به وجود می آید. آنها می توانند در معرض سطوح لبالای مواد سمی قرار گیرند، مخصوصاً در صورتی که شما دارو مصرف کرده باشید که باید از طریق کلیه ها دفع شود. ما باید همیشه از گلایه همیشگی درباره عدم تجهیزات درمان تمام بیماریهای کلیوی آگاه باشیم، اما این امر برانگیزاننده سئوال قطعی است: چرا اغلب، کلیه ها شکست می خورند؟ شاید عدم توجه به این سئوال به علت قصور کلیه ها با واقعیت درمان – به شکل داروی درمانی – یکی از علل عمده آن باشد.   تعداد بسیاری از سموم می توانند به کلیه ها آسیب برسانند. اغلب داروها موجب آسیب کلیه و کبد می شوند، چنانچه مقدار مصرف افزایش یابد و بدن هم نتواند در مقابل آن مقاومت کند، بر آسیب افزوده می شود. فشار آنی دوره درمان دارویی با فشار مزمن روزانه که از راه سموم مختلف و تجزیه موادی که هیچ ارزشی برای بدن ندارند، آسیب پذیری کلیه ها وخیم تر می شوند؛ شیوه خوراک و روش زندگی می تواند ما را به طور ویژه ای مستعد آسیب کلیه کند. همین طور که سن بالا می رود، کلیه ها به طور تدریجی توانایی کمتری برای تصفیه سموم و پذیرش بیشتر می یابد در نتیجه آسیب پذیرتر شده و به مقدار دارویی بیشتری نیاز پیدا می کند. کم کاری کلیه در میان کسانی که مسن تر هستند افزایش می یابدو در حال حاضر در ردیف دهم از نظر علل مرگ و میر عمومی قرار دارد.

Kidneys1

عفونت یکی از شایع ترین دلایل برای کم کاری زودرس کلیه در زندگی است. به نظر می رسد که بدن با پاسخ ایمنی خودش درگیر می شود؛ ضد سم برای حمله کلیه ها، بعد از این تحریک برای مبارزه با مرض مانند عفونت گلو شروع می شود. درمان ضد سم می تواند به این ناراحتیها اضافه شود. امراض مزمن مانند مرض قند می تواند همچنین به کلیه آسیب برساند. اگر کلیه ها از قبل دچار نارسایی باشند احتمال بیشتری وجود دارد، زمانیکه تحت فشارهای دیگری قرار گیرند دچار ضایعه بیشتر می شوند، چونکه این مسائل بر یکدیگر اثر متقابل دارند.

بهترین استراتژی برای حفظ سلامتی کلیه ها باید آن چیزی باشد که سطوح بالایی از سلامتی عمومی را پیشرفت می دهند. به حداقل رساندن سموم بالقوه یکی از این راهها است؛ به طور اصولی خوردن و ایجاد مقاومت خوب در برابر عفونت و مرض مزمن یکی دیگر از آنها است.

اگر مرضهای کلیه منجر به کمی ادرار شود شما هیچ نوع جانشینی برای آن ندارید اما برای یک پیوند زدن و پاسخ به دیالیز در اسرع وقت امیدوار باشید. اما قبل از اینکه این کار اتفاق بیافتد شما ممکن است قادر به واژگونی دوره بدتری با توجه به رژیم غذایی مناسب باشید. رزیم خوردنیهای کامل مواد آلی را با حداقل پروتئین مورد قبول دنبال کنید. از خوردن تمامی فرآورده های حیوانی پرهیز کنید. در صورت امکان از غذاهای خام مصرف کنید و آب خالص زیاد بیاشامید.