تولید واکسن و آنتی بادی از ارگانیسم های گیاهی اگرچه از پتانسیل های مناسبی برای توسعه برخوردار است، اما به نظر می رسد که بخش صنعت جهانی هنوز به استفاده کاربردی از این پتانسیل ها توجهی نشان نمی دهند.
به گزارش دکتر سلام به نقل از مهر، تولید و کاشت واکسن ها و داروهای بیوتکنولوژیکی گیاهی نسبت به روش هایی که درحال حاضر برای ساخت این داروها مورد استفاده قرار می گیرند از کمترین هزینه و بیشترین فاکتورهای ایمنی و امنیتی برخوردار است.

ایده تولید این مواد از گیاهان می تواند افق های جدیدی را در برابر دنیای فناوری زیستی بگشاید.

فناوری استاندارد برای تولید این داروها که باید از سلولهای تغییرماهیت یافته تولید شوند، امروزه استفاده از سلولهای تخمدان خوکچه هندی را توصیه می کند.

در این تکنیک ژنهای اصلاح شده وارد این سلولها می شوند و داروهای بیولوژیکی مفید برای درمان بیماری های خود ایمنی یا برخی از اشکال سرطان ها تولید می شوند. این درحالی است که استفاده از سیستم های گیاهی می تواند امتیازات بیشتری نسبت به این متد رایج داشته باشد که مهمترین امتیاز آن هزینه پایین و امنیت بالا است.

در حقیقت گیاهان برای زندگی به حداقل انرژی نیاز دارند که این انرژی را براحتی از نور خورشید و فرایند فتوسنتز تامین می کنند.

به گزارش مهر، علاوه براین، از دیدگاه اقتصادی نسبت به حیواناتی که در لابراتوار از آنها برای تولید داروهای بیوتکنولوژیکی استفاده می شود از تعداد سلولهای بیشتری برخوردارند. از سویی دیگر برای کشت و پرورش گیاهان نیازی به محیط های استریل نیست. به این ترتیب هزینه های تولید می توانند 100 برابر کمتر از سیستم های تولید کنونی دارو شود.

از نظر ایمنی هم از آنجا که گیاهان مورد هجوم باکتری ها یا دیگر ارگانیسم هایی که گونه های حیوانی را آلوده می کنند قرار نمی گیرند از درصد بالای ایمنی برخوردارند.

به تازگی دانشمندان سوئدی با استفاده از متد جدید تولید دارو از گیاهان، پروتئینی را توسعه داده اند که GAD 65 نام دارد و فعالیت سلولهای T را برای مقابله با بیماری دیابت نوع یک تنظیم می کند. آزمایشات بالینی این پروتئین روی کودکان مبتلا به این نوع دیابت در مراحل اولیه قرار دارد.

اگرچه در حال حاضر استفاده از این تکنیک جدید هنوز در سطوح صنعتی گسترده نشده است، با وجود این به نظر می رسد دانشمندان در آینده ای نزدیک با اصلاح گیاهانی چون توتون امکان تولید داروهای ضد ایدز و هپاتیت یا بیماری های خودایمنی را فراهم کنند. گیاه توتون یک گیاه دارویی بسیار عالی است که از توانایی زیادی برای اصلاح ژنتیکی برخوردار است.

به گفته محققان دو مانع اصلی برسر راه توسعه مولکولهای گیاهی قرار دارد، که مانع اول بی علاقگی شرکت های تولیدکننده دارو به این نوع تولیدات است.

درحقیقت درحدود 25 سال است که این کارخانه ها در فناوری های استوار برپایه سلولهای حیوانی سرمایه گذاری و تجهیزات خود را براساس این فناوری سازگارکرده اند. این درحالی است که تنها پنج سال از توسعه فناوری های استوار برپایه گیاهان می گذرد.

مانع دوم مربوط به چارچوب های قانونی درباره فناوری های زیستی در عرصه کشاورزی است. در حال حاضر ضوابط و قوانین اروپا امکان انجام آزمایشات گسترده را در اختیار دانشمندان نمی گذارد، این درحالی است که عقاید عمومی موافق اجرای این آزمایشات است. بنابراین بنظر می رسد که برای توسعه این فناوری نیاز به تغییر قوانین در سطوح بین المللی و اروپایی است.