aspirin

داروهایی که اغلب برای وضعیت دردهای مزمن استفاده می شود به نام nonsteroidal (NSAIs) anti-inflammatories هستند.آسپرین که برای درد مزمن تجویز می شود ممکن است حاوی مقادیر زیادتری از مواد مؤثر دارویی باشد تا داروهای معمولی که در داروخانه ها به فروش می رسد. برای کاهش درد آسیب معده پاره ای فرآورده ها (برای مثال Ecotrin Enteric Coated Aspirin) و بعضی مواد شیمیایی (مانند Bufferi) که اسیدیتی را کاهش می دهند تجویز می شوند. تهیه کنندگان، آسپرین را برای وضعیت های درد خاص مزمن دیگری مانند ورم مفاصل تجویز می کنند.

برای نمونه :

Arthritis Pain Formula, Cama Arthritis Pain Reliever, Momentum Muscular Backache Formul.

داروی رهایی بخش در این فرآورده ها به طور معمولی آسپرین است که به دقت بیشتری در بسته بندی آن شده تا اثر بالقوه آن.آسپرین التهاب را کاهش داده مانع اثر مواد شیمیایی معینی مانند (Prostaglandins) که مربوط به ایجاد درد هستند در بدن می شود. پیامدهای جانبی آسپرین وقتی مهم است که به مقدار زیادی به طور مرتب استفاده شود. پیامدهای آن شامل درد معده، سرطان، خون ریزی، تهوع، بی نظمی در شنوایی که بعضی اوقات منجر به ناشنوایی می شود، سرگیجه، پریشانی، واکنشهای آلرژیک و بندرت هم امراض خونی دیگر است