1.jpg

می خواهیم از نظر طب سنتی رابطه کم خوابی وئ پرخوابی را بشناسیم و بدانیم هر مزاجی چه نوع برنامه خوابی دارد؟

همه امور زندگی بستگی به مزاج و سرشت بدنی فرد دارد, در نص صریح کتب طب سنتی آمده است که از میزان نیاز افراد به خواب می‌توان از مزاج آنها باخبر شد, البته تا حدودی.

مهرداد میرکریمی متخصص طب سنتی درباره خواب عنوان می‌کند: کسانی که دارای مزاج تر باشند پُرخواب‌ترند نسبت به افرادی که دارای مزاج خشک هستند.

ــ افراد دارای مزاج خشک, کم‌خواب‌ترند همچنین اگر سردی با تری همراه باشد, خواب فرد عمیق‌تر می‌شود و اگر گرمی با خشکی همراه باشد, خواب سبکتر است.

ــ کسانی که مزاج “سرد و خشک” و “گرم و خشک” دارند, خواب کمتری دارند به‌خصوص افرادی که مزاج گرم و خشک دارند با کمترین میزان خواب می‌توانند انرژی خود را تأمین کنند.

به‌گفته وی شرایط اقلیمی نیز در میزان خواب خیلی مؤثر است. در روزهای بهاری اگر باران ببارد و هوا گرمی ملایم داشته باشد, میل به خواب بیشتر می‌شود به‌خصوص اگر غذای رطوبت بخشی مصرف کرده باشیم و به‌خصوص اگر فرد خود هم دارای مزاج تر باشد.

ــ یک فردی که دارای مزاج خشک است در اقلیم مرطوب میلش به خواب بیشتر می‌شود. کسانی که در مناطق مرطوب زندگی می‌کند, پرخواب‌تر هستند.

در این باره این متخصص طب سنتی ادامه می‌دهد: بی‌خوابی را حکما تقسیم بندی کردند, بعضی بی‌خوابی‌ها اختیاری هستند و خیلی از این بی‌خوابی‌ها فرد را به‌سمت بی‌خوابی مرضی سوق می‌دهد، یعنی فرد از روی یک عادت غیرصحیحی شروع به شب‌زنده‌داری کند و کم‌کم این به عارضه مزاجی تبدیل می‌شود.

ــ بعضی بیداری‌های اختیاری به‌خاطر این است که برای درس خواندن شب بیدار می‌مانند, در بیدار ماندن اختیاری سیستم عصبی کیفیت تَری خود را کم‌کم از دست خواهد داد و به‌سمت خشکی میل پیدا می‌کند و این خشکی مزاج در سیستم عصبی سبب بسیار مهمی هست برای بی‌خوابی.

ــ مسائل عاطفی, روانی, گوارشی و ورمهای سرطانی و… مسائلی مثل هم و غم, فکر زیاد و حتی شادمانی زیاد موجب بی‌خوابی می‌شود که امروزه خشکی سیستم عصبی مسئله شایع است به‌خصوص در شهرهای آلوده و کم‌باران.

تسنیم